Share this post
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

 SNV ( Sciences de la Nature et de la Vie ) (علوم الطبيعة والحياة)

 الموقع الجغرافي

القطب الجامعي بلقايد  

   https://snv.univ-oran1.dz/ :الموقع الالكتروني

:الأقسام

قسم بيولوجيا -

قسم بيوتكنولوجيا -

ميدان علوم الطبيعة و الحياة ليسانس

  تحميل الملف